Institute of Geography and Geology, University of Greifswald

Alemanya

Aquesta Universitat inicia la seva col·lecció en el 1877. A partir d’aquell moment i en especial a finals del segle XIX i inicis del segle XX és quan es porta a terme un augment de la col·lecció. El patrimoni geològic d’aquesta institució consta de vint col·leccions diferents, repartides en tres grans dominis, com ara la geologia, la mineralogia i la paleontologia, sent aquesta la més extensa. De fet, l’Institut für Geographie und Geologie emmagatzema 2,5 milions d’objectes i més de 1.000 holotips. Pel que fa als jaciments de les calcàries litogràfiques del Montsec, seguint la literatura, hi ha material de La Cabroa i que correspon a diversos holotips d’insectes.