La col·lecció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Lleida

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) es troba a la ciutat de Lleida i forma part de la Diputació de Lleida, una administració provincial dedicada a donar suport als municipis. Durant més de 40 anys, l’IEI ha recollit i emmagatzemat fòssils de les pedreres i actualment la seva col·lecció conté 4.001 exemplars.

La col·lecció de fòssils de les calcàries litogràfiques de Meià dipositada en l’Institut d’Estudis Ilerdencs, és molt variada i amb una procedència que va des de les cessions aïllades de particulars, cessió de col·leccions de gran abast, materials recol·lectats en les campanyes de l’IEI i, finalment, excavacions i recol·leccions efectuades sota la normativa de preservació del patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta diversitat en la tipologia dels dipòsits, afegida al fet que l’IEI no és un museu registrat dins del sistema de museus de la Generalitat de Catalunya, ha fet que aquesta magnífica col·lecció de més de 4.000 fòssils es trobi en una situació que es podria considerar de “no regularitzada”. Poc a poc, la Diputació de Lleida ha anat fent passes per consolidar i conservar aquesta magnífica col·lecció per tal que continuï sent, com fins ara, una col·lecció de referència científica i divulgativa en l’àmbit mundial.

Podem diferenciar la col·lecció en diverses tipologies:

Fòssils provinents de les campanyes sistemàtiques: segons Bernat Vila (catàleg inèdit dels fòssils de l’IEI), aquesta col·lecció està composada per 3.692 sigles i corresponen a les 19 campanyes d’excavació fetes per la secció de Geo-paleontologia entre els anys 1979 i 1998. D’entre aquestes, podem considerar que les campanyes dels anys 1994, 1995, 1996 i 1998 (en total 696 fòssils) ja es troben incloses dins de la Llei 9/1993 del Patrimoni Català, que regula tant la recol·lecció com el dipòsit dels fòssils, de manera que la propietat dels mateixos correspondria a la Generalitat.

Fòssils de la col·lecció Gómez-Pallerola: són 950 sigles donades per Enric Gómez-Pallerola, gairebé totes de les localitats de la Pedrera i la Cabroa.

– Fonts provinents de donacions i/o cessions de particulars: segons Vila (catàleg inèdit) aquesta part de la col·lecció està formada per 986 sigles donades per un total de 52 persones o entitats.

 

Estadístiques de la col·lecció

Article principal B. Vila (inèdit)

Dins de la col·lecció de fòssils de l’IEI, els procedents de la Pedrera (1.992, 35,34%) i els de La Cabroa (2.926, 51,91%) constitueixen la major part de la mateixa (87,25% i 4.918 fòssils). Pel que fa als tàxons, hi ha una sobrerepresentació d’alguns d’ells. Segons Vila, el peix Ascalobos és el més representat amb 586 espècimens (10,19% de la col·lecció), seguit per la larva Mesopalingea leridae amb 278 espècimens (5,05%), els copròlits (290 espècimens, 5,05%), Insecta (278 espècimens, 4,84%), Montsechia vidalii (241 espècimens, 4,19%), vegetals indeterminats (224 espècimens, 3,9%), peixos indeterminats (188 espècimens, 3,27%), Zamites sp. (178 espècimens, 3,1 %), coleòpters (178 espècimens, 3,1%) i blàtids (170 espècimens, 2,96%).