Museu Crusafont de l’Institut Català de Paleontologia

Sabadell

Només uns pocs exemplars s’emmagatzemen a l’ICP, per bé que uns quants corresponen a holotips: Ophiopsis montsechensis (holotip i paratip), Rubiesichthys gregalis (holotip), Leptolepis crusafonti (holotip i paratip) i Ilerdaesaurus crusafonti (sinònim junior de Meyasaurus, Evans i Barbadillo 1996). El professor Crusafont mai no va visitar la Pedrera de Meià, però tenia la intenció de controlar el màxim nombre de jaciments vertebrats fòssils espanyols. Durant l’organització de les campanyes dirigides pel Museu d’Història Natural de Londres i el Museu d’Història Natural de París, es va contactar amb el professor Crusafont per demanar consells logístics i per obtenir algun tipus de “permís” legal. Els arxius Crusafont (ICP) són testimonis de la correspondència entre la doctora Wenz i el professor Crusafont, amb un clar interès, per part d’aquest últim, en controlar els resultats de cada campanya.