Museu Geològic del Seminari

Barcelona

La col·lecció del Museu Geològic del Seminari de Barcelona (MGB) consta de 321 exemplars que han estat incorporats per diferents col·laboradors des de mitjans dels anys cinquanta. Aquesta col·lecció es compon de dos amfibis, dues impressions de plomes, 30 crustacis, 19 insectes, 99 peixos, 144 vegetals, 70 traces icnològiques i alguns fòssils indeterminats. La col·lecció comprèn quatre holotips, tres crustacis (Oplophorus roselli, Paleaga ilerdensis i Pseudoastarus llopisi) i un insecte (Artitocoblatta colominasi).