El Montsec en el context dels Pirineus

Text elaborat per Alejandro Gil sobre Joan Rosell i Carme Llompart, 1988

La Serra del Montsec s’estén gairebé 40 quilòmetres entre les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i la Baixa Ribagorça i la seva història comença amb la formació de les roques que el componen, ara fa més de 200 milions d’anys (Ma).

Les formes i el relleu actual no sempre han estat les mateixes, de fet, gran part de les roques sedimentàries que formen aquesta serralada són d’origen marí, ja que on ara hi trobem els Pirineus hi havia una conca sedimentària, una depressió coberta pel mar.

Aquesta conca es va originar pel procés de fragmentació del supercontinent Pangea durant el Triàsic (fa uns 250 Ma) que va donar lloc a les plaques tectòniques europea i ibèrica, les quals es van anar separant al llarg d’una cicatriu d’una fractura prèvia anomenada Falla nordpirinenca. Aquest procés distensiu va propiciar una topografia cada cop més deprimida que, gradualment, anava quedant envaïda pel mar.

El registre geològic del Montsec

Un cop descrita la gènesi del relleu actual, caldria conèixer quin registre geològic hi ha escrit a les parets del Montsec. El registre dels temps geològics el llegim mitjançant l’estratigrafia i la paleontologia, a través del tipus de roques presents, de la seva edat i dels fòssils que contenen.

Cal esmentar abans, però, que la sedimentació no és constant i en el transcurs dels temps hi ha etapes en les que es sedimenta material (es registra informació) i etapes en les que aquestes s’erosionen (s’esborra informació) o directament no hi ha sedimentació. Al Montsec trobem registrats només els períodes en què es van dipositar sediments i, per tant, no tots els temps geològics hi són registrats.