?Plantae indet.

Sigla

MGSB-56227

Taxonomia

Regne
Plantae

Localitat

Pedrera de Meià

Recol·lecció

Any
1965-1995
Campanya
Llopis-Villalta

Descripció morfológica

Indeterminat