Plantae indet.

Sigla

IEI-1379

Taxonomia

Regne
Plantae

Localitat

La Cabroa

Recol·lecció

Any
1984
Campanya
IEI-6ª Campanya 1984

Descripció morfológica

Fragment de ?vegetal i ?èlitre aïllat