El mapa geològic de Macgeehan

Durant l’any 1968, un estudiant de la Universitat de Bristol, Patrick MacGeehan de Harrow va estar treballant pel Montsec fent un mapa geològic. Se’n té constància per una carta de l’arxiu Crusafont (document 7249, Arxiu Crusafont/ICP) enviada pel supervisor de l’estudiant al cap d’educació del Brent Borough Council. Així mateix, en la mateixa data que aquesta carta, 30 d’agost de 1968, el Dr. Crusafont emet una carta (document 7293, Arxiu Crusafont/ICP) en què demana a les autoritats militars i civils, i també a particulars, que prestin “toda la ayuda en su labor que no es otra sino el resultado de una colaboración internacional en bien y prestigio de la Ciencia española”