Les primeres campanyes de Lluís Marià Vidal

Articles principals Gómez y Alba, 1997; Lacasa, 2013

Primera visita científica a la Pedrera, Société Géologique de France

L’any 1898 varis membres de la Société Géologique de France van fer un recorregut per la zona del Montsec. Segons Aragonés (2019), dins de la reunió extraordinària que la Société Geologique de France va fer a Barcelona l’any 1898 es va programar un visita a la regió central de Lleida, dirigida per Vidal. En la visita els acompanyen Jaume Almera, Artur Bofill i Patrick-William Stuar-Menteath. El dimecres 13 arriben a Vilanova de Meià i al migdia emprenen la travessa al Montsec pel pas de les Eugues i arriben al Pas Nou. En les notes de Vidal res fa indicar que visitessin les calcàries litogràfiques. Per altra banda no és fins pocs dies després de l’excursió que reconeix les calcàries de la Cabroa i, a més, en el moment de l’excursió encara no havia sortit cap fòssil a la Pedrera, que ja es trobava en funcionament. Podem considerar com a campanya paleontològica el període d’extracció comercial de la pedrera doncs, durant els treballs, hi havia un cert control sobre les restes fòssils que sortien al descalçar els blocs de pedra.

Campanya de recol·lecció de 1910

Vidal va formar part de la Junta tècnica el Museu de Ciències Naturals integrat en la Ponència de Geologia. És en el marc d’aquesta junta que proposa, el 1910, una excursió al Montsec amb l’objectiu d’enriquir la col·lecció de fòssils de Catalunya. Es va planificar una campanya de 25 dies de durada que va tenir lloc durant la primavera i que estava a càrrec del recol·lector del museu Sr. Josep Colominas, amb un cost total de 500 pessetes. No hi ha constància ni d’una visita a la Pedrera ni tampoc de quins fòssils van ser recol·lectats.