La dispersió de la col·lecció, història i contingut

 

A pesar de ser uns jaciments que han aportant un nombre excepcional d’espècies noves (114) i de la riquesa i diversitat de fauna i flora. Els jaciments de la Pedrera de Meià i la Cabroa no són coneguts a nivell del públic general.

El principal motiu del desconeixement de la importància mundial d’aquests fòssils rau en la dispersió de la col·lecció, fruit de les nombroses campanyes d’excavació fetes per institucions científiques i també per particulars.

Actualment es coneixen uns 8.000 fòssils dipositats en una dotzena de col·leccions públiques i un nombre indeterminat en col·leccions privades.