Aviso legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.geoparcorigens.cat, està enregistrat a favor d’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, amb CIF G25807181 i domicili social al Pg. Pompeu Fabra, 21, 25620 Tremp (Lleida).

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, llevat d’aquells continguts que s’especifiqui una altra autoria; corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos, i compartits en els casos que s’especifiqui.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec i l’usuari.
L’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.geoparcorigens.cat. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa. En cas de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació

L’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web

L’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

A l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.

Des de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec no garantim l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no ens responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
El tractament de les seves dades únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les competències de l’Associació Geoparc Conca de Tremp – Montsec d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial.
Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.

8. Cookies

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten recordar l’idioma i el portal triats, així com altres característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes galetes no són invasores, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar-vos la navegació en la forma expressada abans i fer anàlisis de l’ús del web per a estadística i millora del servei. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

9. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.
Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.