Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen

Alemanya

El Museu Geowissenschaftliches és una institució clàssica europea fundada el 1773 i afiliada a la Universitat de Göttingen. Durant els 250 anys de la seva història aquesta institució ha construït una col·lecció d’uns quatre milions de peces, entre les quals hi ha dos holotips de l’aflorament de La Cabroa, l’hemípter Mimamontsecia cretacea i el rafidiòpter Iberoraphidia dividua, de l’aflorament de La Cabroa (Szwedo i Ansorge 2015, Jepson et al., 2011).