La col·lecció de La Pedrera de Meià del Museu d’Història Natural de Londres la va recol·lectar, entre el 1955 i el 1960, el doctor H.W. Ball, l’antic conservador de paleontologia del NHMUK, i per Frederick M. Wonnacott (Whalley i Jarzembowski, 1985). 

Hi ha prop de tres-cents exemplars de peixos fòssils d’un ampli espectre taxonòmic, dels quals gairebé la meitat es refereixen al gènere leptolepiforme Leptolepis. També es significativa la col·lecció d’insectes, entre els que troben els holotips d’alguns tàxons, com la nimfa de Mesopalingea leridae, el dictòpter Artitocoblatta hispanica, l’odonat Condalia woottoni, l’hemipter Wonnacottella pulcherrima i els coleòpters Chrysobotris (?) ballae i Eobelus solutus. Altres exemplars es refereixen a Artitocoblatta colominasi, a algunes larves de dípters, una possible pupa d’aleyrodoid, algunes Geocorisae indeterminades i exemplars de classificació taxonòmica incerta. Les plantes fòssils també constitueixen una part significativa de la col·lecció, amb 413 exemplars, inclòs l’holotip i paratip de la conífera Frenelopsis rubiesensis