Muséum National d’Histoire Naturelle

París

La col·lecció del Montsec en aquesta institució inclou una representació extraordinària de peixos i plantes fòssils, a més d’exemplars rellevants d’insectes, crustacis i amfibis.

La col·lecció inclou el tipus del peix picnodontiforme Coelodus (Ocloedus) subdiscus, dos dípters Hirmoneura richterae i Hirmoneura (Eohirmoneura) neli, dos himenòpters Ilerdosphex wenzi i Pompilopterus montsecensis, la conífera Nageiopsis hispanica.

L’enigmàtica granota Eodiscoglossus santonjae, tot i que està representada per vuit exemplars, encara manté la seva posició filogenètica sense resoldre (Vergnaud-Grazzini i Wenz 1975; Báez i Gómez 2016).

Pel que fa als insectes hi ha una bona representació dels efemeròpters, de diverses formes adultes de la mosca Mesopalingea leridae, així com algunes nimfes. També hi ha exemplars identificats com a fragments de tòrax i abdomen de vespes indeterminades.

Bona part de les plantes fòssils es conserven en forma d’empremtes dels òrgans vegetatius i reproductius, en molts casos fragmentats. Inclouen el tipus (holotip) d’una de les angiospermes més antigues, l’espècie aquàtica Ranunculus ferreri (Blanc-Louvel 1984), i també es fa referència a diversos exemplars d’una altra angiosperma, Montsechia vidalii, i a les coníferes dels gèneres Aracaurites, Podozamites, Brachyphyllum, Pagiophyllum i Frenelopsis