Ichnofossil indet.

Sigla

MGB-595

Taxonomia

Regne
Ichnofossil

Localitat

Pedrera de Meià

Recol·lecció

Campanya
Lluís Marià Vidal

Col·lecció

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Descripció morfológica

Contrapart del Nº 607. Copròlits de peix