Plantae indet.

Sigla

MGB-9632

Taxonomia

Regne
Plantae

Localitat

Pedrera de Meià

Recol·lecció

Campanya
J.F. de Villalta

Col·lecció

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Descripció morfológica

Placa amb una fulla (al catàleg de Gómez-Alba, 1997, posa ¿bivalvo?)