Plantae indet.

Sigla

MGB-601

Taxonomia

Regne
Plantae

Localitat

Pedrera de Meià

Recol·lecció

Campanya
Vidal

Descripció morfológica

Placa amb impressions de macroflora