Un jove investigador descriu una nova espècie de rèptil

L’inici d’una nova tanda de treballs i campanyes d’excavació en els jaciments de la Pedrera de Meià té el seu origen en l’aparició a l’Institut Català de Paleontologia (ICP) d’un llicenciat en Geologia que volia fer la seva tesi doctoral. Aquest estudiant, Arnau Bolet Mercadal, estava molt interessat en l’estudi dels llangardaixos i tenia a la seva disposició un exemplar de rèptil de la Pedrera que podria ser una nova espècie. L’exemplar (MGB 47250, dipositat al Museu del Geologia de Barcelona), va resultar, efectivament, una nova espècie anomenada Pedrerasaurus latifrontalis (Bolet & Evans, 2010).

Ja abans d’iniciar-se aquella tesi doctoral es va dur a terme una primera campanya de prospecció l’any 2008, en la qual hi van participar diversos membres de l’ICP i va comptar amb l’assessorament del senyor Antoni Lacasa

Recollint mostres del jaciment

Quasi deu anys després, l’any 2017 es torna a demanar permís d’actuació per treballar al jaciment de la Pedrera de Meià. Aquest cop es volia recollir pedra dels enderrocsde l’explotació per tal de treballar-la al Centre d’Interpretació del Montsec. L’idea original de fer entrar una excavadora al jaciment de la Pedrera de Meià es va haver de desestimar ja que el camí d’accés està molt malmès i només té l’amplada de pas d’una persona.

Per solucionar aquest problema es va accedir a l’anomenada Pedrera d’en Castejón, situada una mica al nord-oest de la pedrera. És un petit aflorament on encara s’hi troba força pedra d’una mida bastant gran i, fins i tot, algun bloc preparat per ésser utilitzat com a pedra litogràfica. L’accés es va poder fer pel camí antic i així es va poder recollir un petit volum de pedra amb la pala de l’excavadora.

Les campanyes recents i una nova tesi doctoral en marxa

Els anys 2018, 2019 i 2020 s’han dut a terme campanyes a la Pedrera, tant per la recol·lecció de nous fòssils com per l’estudi detallat geològic. La campanya de l’any 2018 va comptar amb un bon grup d’excavadors que van preparar una zona del jaciment i es van començar a extreure fines lloses amb fòssils.

L’any 2019 es va continuar en el mateix punt d’aflorament, on es va treballar en aspectes sedimentològics i tafonòmics. També es va dur a terme una neteja dels derrubis superficials amb l’objectiu de completar una columna estratigràfica del jaciment.